Bandar Lampung

Cabang : Bandar Lampung
Konfercab I : 29 April 2008
Sekcab : Siti Khoiriyah
Alamat : Jl. Tupai No. 15

Kedaton – Bandar Lampung

DKK : 1. Yana (Ibu rumah tangga)
  2. Mahalia James RL (perempuan miskin kota)
  3. Syarifah Nurbaiti ( Pemuda, pelajar dan mahasiswa)